Mazda3

Betingelser & Vilkår

Video betjeningsvejledninger

  

Vær opmærksom på følgende, når du ser disse video-betjeningsvejledninger:


Tag venligst hensyn til de følgende punkter, når du bruger disse informationer:

 

Vær venligst opmærksom på, at dit køretøj eventuelt ikke er udstyret med alle funktioner, der vises på videoerne.

 

Benyt ikke denne feature, mens du styrer et motorkøretøj. Hvis føreren af bilen bruger dette system under kørslen, kan denne blive distraheret. Herved kan føreren miste kontrollen over køretøjet, hvilket kan medføre en ulykke, alvorlig tilskadekomst eller død.

 

Disse informationer illustrerer nogle af dit Mazda køretøjs unikke features og funktioner. Videoerne supplerer instruktionsbogen for at give den bedste forklaring på, hvordan du får glæde af dit Mazda køretøj. Informationerne erstatter dog ikke din Mazda instruktionsbog.

 

Når du læser din instruktionsbog, får du flere oplysninger om dit køretøjs features, vigtige sikkerhedsinformationer, kørsel ved forskellige vejforhold og om betjening og vedligeholdelse. I instruktionsbogen vil du flere gange finde ordene ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK. En ADVARSEL henviser til en situation, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død, hvis advarslen ignoreres. FORSIGTIG henviser til en situation, der kan resultere i tilskadekomst eller skader på dit køretøj eller begge dele, hvis anvisningen FORSIGTIG ignoreres. BEMÆRK indeholder informationer og sommetider forslag til, hvordan du bedre kan bruge dit køretøj.

 

Alle understøttende systemer og funktioner er ikke en erstatning for at køre forsvarligt; systemernes tilgængelighed under kørslen kan være påvirket af trafik, vejrforhold og kørestil.

 

Alle informationer, specifikationer, fotografier og illustrationer er gyldige på tidspunktet for offentliggørelsen. Mazda forbeholder sig retten til at ændre specifikationer eller design uden varsel eller forpligtelse.