Mazda3
Betingelser & Vilkår

Ansvar

De oplysninger, du finder på Mazda Motor Danmarks hjemmeside afspejler de informationer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da siden blev opdateret. Vi garanterer ikke for informationernes aktuelle rigtighed. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og påtager os intet ansvar i tilfælde af fejl og mangler i informationerne.

 

Copyright

Al information, der er offentliggøres på denne hjemmeside (tekst, fotos, grafer, lyd, animationer, videoer etc.) og hjemmesidens opbygning tilhører ophavsretligt Mazda Motor Danmark eller - i nogle tilfælde - tredjepart. Kopiering, distribution, reproduktion, overførsel, lagring eller anden brug er forbudt uden skriftlig tilladelse.

MAZDA navnet, modelbetegnelser, logoer, identifikationsplader, emblemer samt navne på vores magasiner og ydelser er registrerede varemærker for Mazda Group.

Du har ikke tilladelse til at bruge Mazda koncernens eller tredjeparts rettigheder, selv om du på denne hjemmeside har adgang til informationerne.

Mazda Motor Danmark fralægger sig ethvert ansvar for indholdet på de tredjeparts hjemmesider, der er tilknyttet mazda.dk, da vi ikke har nogen indflydelse på indholdet af disse hjemmesider.

 

Links til andre hjemmesider

Vi har ingen indflydelse på, om andre hjemmesider overholder lovens krav om persondatabeskyttelse. Vi anbefaler, at du går ind og læser den enkelte hjemmesides retningslinjer for beskyttelse.

Da vi heller ikke har indflydelse på lovligheden af indholdet på andre hjemmesider, påtager vi os intet ansvar for indholdet på de sider, vi linker til.

 

Brugerinformation og vejledning

Når du afspiller videoerne om Mazda modellernes funktioner, beder vi dig bemærke følgende:

 

Vær opmærksom på, at din Mazda muligvis ikke er udstyret med alle de funktioner, videoerne viser.

 

Benyt endelig ikke denne hjemmeside under kørsel, da det kan distrahere føreren med risiko for, han/hun mister kontrollen over bilen, Det kan medføre en ulykke, alvorlige personskader eller i værste fald personskade med døden til følge.

 

For at sikre, at du får maksimal glæde af din Mazda, er dens instruktionsbog nu suppleret med videoer, der viser en række af din bils særlige egenskaber og funktioner. Oplysningerne i videoerne er dog kun ment som supplement til - og ikke som erstatning for -  instruktionsbogen.

 

I instruktionsbogen finder du mere detaljeret information om funktionerne, vigtige sikkerhedsoplysninger, tips til kørsel på forskellige vejtyper samt generel information om brug og vedligeholdelse af bilen. Instruktionsbogen indeholder desuden ADVARSLER, SIKKERHEDSANBEFALINGER og BEMÆRKNINGER.

 

En ADVARSEL indikerer, at det kan medføre alvorlig personskade eller personskade med døden til følge, hvis advarslen ikke følges.

 

En SIKKERHEDSANBEFALING advarer om, at der kan opstå personskader og/eller skader på bilen, hvis du ikke følger anbefalingen.

 

En BEMÆRKNING indeholder ekstra oplysninger og ofte gode råd om optimal brug af din Mazda.

 

Husk at din Mazdas assistent-systemer og -funktioner aldrig kan erstatte ansvarsbevidst kørsel. Assistentsystemernes funktion kan påvirkes af trafikken, vejrforholdene og din kørestil.

 

Alle oplysninger, specifikationer, fotos og illustrationer gælder på udgivelsestidspunktet. Mazda forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og design uden varsel og uden yderligere forpligtelser.