Mazda3

Databehandling i Mazda-køretøjer

Databehandling i Mazda-køretøjer

Der er installeret elektroniske enheder i dit køretøj. Disse enheder behandler data, som enhederne modtager fra sensorer i køretøjet, som enhederne genererer selv, eller som enhederne udveksler med hinanden. Nogle enheder er pålagt for at give sikker brug af køretøjet, mens andre enheder hjælper dig, mens du kører (førerassistance-systemer) eller giver dig komfort-, nyheds- eller underholdningsfunktioner.

 

1. Personlige data

Hvert enkelt køretøj er identificerert med et unikt køretøj-ID-nummer. Dette ID-nummer er sporbart til nuværende og tidligere ejere af køretøjet. Oplysninger indhentet fra køretøjet kan også spores tilbage til ejeren eller føreren af køretøjet på anden måde, f.eks. via nummerpladen.

 

Data, som er produceret eller behandlet af enhederne, kan derfor være personlige data. Afhængigt af hvilke køretøjsdata, der er tilgængelige, kan det være muligt at drage konklusioner i forhold til, f.eks. hvordan du kører, din position, køreruter og forbrug og adfærdsmønstre.

 

2. Dine rettigheder som registreret efter reglerne om persondata

I henhold til gældende lovgivning om behandling af personlige data har du visse rettigheder over for virksomheder, som behandler dine personlige data. Du kan læse mere om indholdet i disse rettigheder på Datatilsynets website: www.datatilsynet.dk.

 

Du er berettiget til at bede om en fuldstændig fremlæggelse af de personlige data, virksomheden behandler om dig, uden omkostninger, fra producenten og tredjeparter (f.eks. udbydere af havaritjenester, værksted og udbydere af online-tjenester til køretøjet), såfremt disse virksomheder opbevarer og behandler dine personlige data. Du kan efterspørge information om, hvilke personlige data, som er opbevaret om dig, til hvilke formål oplysningene bliver behandlet, og hvor de personlige data kommer fra. Din ret til information gælder også ved overførsel af personlige data til andre tredjeparter.

 

Data (herunder personlige data), som kun er opbevaret lokalt i køretøjet, kan blive vist til dig med ekspertassistance, f.eks. på et værksted. Dette kan der tages betaling for, hvis det er hensigtsmæssigt.

 

3. Lovkrav ved fremlæggelse af personlige data

I den udstrækning der eksisterer et lovkrav om dette, er producenter pålagt at udlevere information, som de opbevarer på opfordring fra offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt (f.eks. når en strafbar handling bliver efterforsket).

 

Det er også tilladt for offentlige myndigheder at læse data fra køretøjer i specifikke tilfælde, hvor der foreligger lovhjemmel. F.eks. i tilfælde af en ulykke kan information blive læst fra airbag-enheden for at bidrage til at klarlægge omstændighederne for ulykken.

 

4. Personlige data og data i køretøjet

Enheder behandler data for at kunne køre køretøjet

 

Disse omfatter, for eksempel:

 

 • Køretøjsstatusinformation (f.eks. hastighed, deceleration, sideacceleration, hjulhastighed, sikkerhedsselebrugsindikator),
 • Klimaforhold (f.eks. temperatur, regnsensorer, afstandssensor).

 

Disse data opbevares ikke længere end driftstiden, og de findes kun på selve køretøjet. Enhederne indeholder ofte datalagringskapacitet. Dette kan blive brugt til at dokumentere, enten midlertidigt eller permanent, information om køretøjets tilstand, komponentstress, krav til vedligehold og tekniske hændelser eller fejl.

 

Følgende information kan lagres, afhængigt af den tekniske konfiguration:

 

 • Driftstilstand for systemkomponenter (f.eks. væske-niveauer, dæktryk og batteristatus),
 • Funktionsfejl og defekter i vigtige systemkomponenter (f.eks. belysning og bremser),
 • Systemrespons til ekstraordinære køresituationer (f.eks. anvendelse af airbag, aktivering af system til stabilitetskontrol),
 • Information om hændelser, hvor køretøjet bliver skadet,
 • For elektriske køretøjer tilstanden for ladning af højspændingsbatteri og køretøjets estimerede rækkevidde. 

 

I bestemte tilfælde (f.eks. hvis køretøjet har opdaget en funktionsfejl), kan det blive nødvendigt at opbevare data, som normalt ville blive slettet efter kort tid. 

 

Hvis du tager tjenester i brug (f.eks. reparations- og vedligeholdstjenester), kan det være muligt at udlede og bruge den lagrede driftsdata sammen med køretøjets ID-nummer. Data fra køretøjet vil blive læst af ansatte i Mazda netværket (f.eks. autoriserede værksteder) eller af tredjeparter (f.eks. havaritjenester eller uafhængige reparationsværksteder). Det samme gælder i tilfælde af garantisager og kvalitetssikringsmålinger.

 

Data bliver udlæst via den obligatoriske OBD (on board diagnostik) i køretøjet. Driftsdata, som bliver udlæst, dokumenterer den tekniske tilstand på køretøjet eller individuelle komponenter og bistår med at diagnostisere fejl, overholde garantiforpligtelser og kvalitetsforbedringer. Disse data, og specielt information vedrørende komponentstress, tekniske hændelser, driftsfejl og andre fejl overføres til producenten, hvis det er nødvendigt, sammen med køretøjets ID-nummer. Produktansvar kommer ind under producentens ansvar i tillæg. Til dette formål bruger producenten driftsdata eksternt for køretøjerne, f.eks. ved tilbagekaldskampagner. Disse data kan også bruges til at verificere kundens lovpålagte garantier og producentens garantikrav.

 

Fejl i hukommelsen på køretøjet kan tilbagestilles af en tjenesteoperatør i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller på forespørsel fra dig.

 

 5. Komfort, nyheder og underholdning

Du kan opbevare komfortindstillinger og specialiseringer på køretøjet, og ændre / nulstille disse når som helst.

 

Afhængig af den bestemte konfiguration på køretøjet, kan disse omfatte:

 

 • Indstillinger for sæde- og ratposition,
 • Indstillinger for undervognsjusteringer og klimaanlæg,
 • Individuelle tilpasninger så som interiørbelysning.

 

Du har også mulighed til at lægge information ind i køretøjets nyheds- og underholdningsfunktioner selv, inden for rammene af den valgte konfiguration. 

 

Afhængig af den bestemte konfiguration på køretøjet, kan dette omfatte:

 

 • Multimedia-data, f.eks. musik, film og fotografier til afspilning i et integreret multimediasystem,
 • Adressebog til brug sammen med et integreret hands-freesystem eller integreret navigationssystem,
 • Navigation til registrerede destinationer,
 • Information relateret til brug af internettjenester.

 

Denne data til komfort-, nyheds- og underholdningsfunktioner kan opbevares lokalt i køretøjet, eller det kan placeres på en enhed, som du har tilkoblet dit køretøj (f.eks. smartphone, USB-stik eller MP3-spiller). Har du lagt sådanne data ind selv, har du mulighed for at slette dem når som helst. 

 

Overførsel af denne information fra køretøjet sker udelukkende på din forespørgsel, i forbindelse med de indstillinger du har valgt, når du bruger online-tjenester.

 

Smartphoneintegrering, f.eks. Android Auto eller Apple car play

Hvis dit køretøj er udstyret med dette, vil du kunne koble din smartphone eller anden mobilenhed til køretøjet, så du kan kontrollere mobilenheden ved brug af de integrerede kontrolelementer i køretøjet. Smartphonens billeder og lyd kan transmitteres via køretøjets multimediasystem. Samtidig vil specifik information blive overført til din smartphone. Afhængigt af typen af integration kan det omfatte lokationsdata, dag/nat-modus og andre former for generel køretøjsinformation. Se venligst brugsvejledningen for køretøjet/nyheds-/underholdningssystemet.  

 

Integration gør det muligt at anvende bestemte smartphoneapps for eksempel navigation eller musikafspilning. Yderligere samkørsel mellem smartphonen og køretøjet finder ikke sted, f.eks. aktiv tilgang til køretøjsdata. Hvilken slags videre databehandling som sker, er afhængig af appudbyderen. Hvilke indstillinger, som kan bruges, afhænger af den bestemte app og din smartphones operativsystem. 

 

Online-tjenester  

Hvis dit køretøj er udstyret med en trådløs netværksforbindelse, gør den det muligt at udveksle data mellem dit køretøj og andre systemer. Det trådløse netværkssystem er aktiveret gennem en overførings- og modtageenhed, som er specifik for køretøjet eller via en mobilterminal (f.eks. smartphone), som du har installeret. Online-funktioner kan blive brugt via denne netværksforbindelse, f.eks. online-tjenester og applikationer (apps) som du har fået fra producenten eller anden udbyder.

 

Producentens egne tjenester  

Vores onlinetjenester er beskrevet af Mazda på egnet sted (f.eks. i brugsvejledningerne og/eller på dit lands specifikke Mazda-website), og findes sammen med anden information om behandling af personlige data. Dine personlige data bliver brugt for at hjælpe online-tjenester. Udvekslingen af personlige data til dette formål finder sted via en beskyttet forbindelse, f.eks. ved brug af IT-systemer til dette formål. Udover at hjælpe tjenesterne vil indsamling, behandling og brug af personlige data finde sted udelukkende på grundlag af en retslig tilladelse, f.eks. ved nødsignal i opkaldssystemer som er pålagt ved lov, gennem en aftale eller dit samtykke.

 

Du kan aktivere eller deaktivere tjenesterne og funktionerne i køretøjet og nogen gange til og med hele den trådløse forbindelse (koster i enkelte tilfælde penge). Funktioner og tjenester der er pålagt ved lov, som nødsignal i opkaldssystemer, er undtaget fra dette.

 

Tredjeparts-tjenester   

Hvis du vælger at bruge online-tjenester fra andre udbydere (tredjeparter), ligger ansvaret for disse tjenester hos den respektive udbyder og er underlagt deres ansvar for lovlig behandling af personlige data samt leveringsbetingelser for brug. Producenten har på generelt grundlag ikke mulighed for at påvirke indhold, som bliver udvekslet på denne måde. 

 

Sæt dig venligst ind i beskrivelserne og omfanget af samt formålet med indsamling og brug af personlige data, som gælder ved brug af tredjepartstjenester hos den respektive tjenesteudbyder.

 

Du kan finde yderligere information om behandling af personlige data på Mazda Motor Danmarks website: https://www.mazda.dk/.