Mazda3

Privatlivets

Erklæring om privatlivets fred

 

Beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger er af stor betydning for Mazda, og alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmesider, behandles i overensstemmelse med de lovkrav, der er gældende i de lande, hvor hjemmesiderne opretholdes. Vores hjemmesider kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Mazda kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sider.

 

Indsamling og behandling af personlige data

 

Når du besøger vores hjemmesider, noterer vores webserver automatisk navnet på din internetudbyder, det websted, hvorfra du besøger os, de websteder, du faktisk besøger, samt datoen for og længden af dit besøg. Yderligere personlige oplysninger gemmes kun, hvis du indvilger heri, f.eks. i forbindelse med registrering, spørgeskemaundersøgelser, konkurrencer eller foretagelse af bestillinger.

 

Brug og videregivelse af personlige data og formålsspecifikation

 

Mazda bruger kun dine personlige data i forbindelse med den tekniske administration af vores hjemmesider, til spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med produkter samt til marketing. Vi opgiver kun dine data til myndighederne, hvis det er et lovkrav.

 

Frihed til at vælge

 

Vi vil gerne bruge dine data til at holde dig informeret om vores produkter og serviceydelser samt, hvor det er passende, at bede om din mening. Din deltagelse er naturligvis helt frivillig.

 

Sikkerhed

 

Mazda anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedssystemer for at beskytte de data, der er under vores kontrol, mod fejlagtig eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personers side.

 

Ansvarsfraskrivelse

 

Bemærk venligst: Mazda Motor Danmark (MMDK) forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr. De viste specifikationer kan variere og kan muligvis ikke fås i EU.

 

Fortrolighedserklæring for AddThis social bookmarking

 

Et uddrag fra fortrolighedserklæringen for AddThis, som gælder fra d. 7. maj 2009:9:

Hvilke informationer indhenter vi?

Vi indhenter personlige, demografiske og foretrukne informationer, e-mail-adresser og andre personligt identificerbare oplysninger ("personlige data") fra alle brugere eller besøgende på siden ved almindelig brug af siden, ved tilbudte tjenester på siden eller som angivet nedenfor. Alle brugere skal acceptere de gældende Servicevilkår på siden.

Desuden indhenter vi visse informationer, som ikke kan anvendes til personlig identifikation af nogen bruger, men som kan videregives til tredjemand. Sådanne ikke-personlige data omfatter normalt en samlet datamængde, resumé eller andre brugerdata og kan indeholde statistik over det samlede antal brugere, informationer om typer af internetbrowsere, der anvendes af brugere, samt widget brugermønstre. Vi indhenter også ikke-personlige data om hver brugers IP-adresse for at kunne diagnosticere problemer med vores server og til administration af vores side.

Ved brug af siden kan der oprettes "cookies" på din computer for at lette og vedligeholde din aktuelle brugersession og vi kan indhente personlige data ved hjælp af disse cookies for at kunne identificere dig i forbindelse med siden og for at spore anvendelsen af siden til formål, som er i overensstemmelse med denne politik.

Enhver bruger, som giver personlige data, bekræfter, at han/hun er over 13 år gammel. Vi indhenter eller opbevarer som sådan ikke personlige data fra privatpersoner, som vi ved, er under 13 år og ingen del af vores side er designet med henblik på at tiltrække personer under 13 år. Vi anser det for meget vigtigt at værne om børns privatliv. Hvis vi således nogensinde bliver bekendt med, at en bruger er under 13 år, vil vi fjerne brugerens personlige data fra vores databaser og forhindre brugeren i at bruge siden.

 

Indsamling og behandling af data i bilen

 

Data gemt af føreren

Normalt kan alle data i bilen, som er gemt af føreren, f.eks. telefonkontakter, navigationsdestinationer og favoritter, når som helst slettes.

 

Datalagring i bilen

Mange elektroniske komponenter i din bil indeholder datalagringsmedier, der midlertidigt eller permanent gemmer tekniske oplysninger, f.eks. bilstatus, begivenheder og fejl. Disse tekniske oplysninger dokumenterer normalt tilstanden af en komponent, et modul, et system eller miljøet:

  • driftstilstande af systemkomponenter (f.eks. fyldstande)
  • statusmeddelelser for bilen eller dens individuelle komponenter (f.eks. hjulha- stighed/kørehastighed, deceleration, lateral acceleration)
  • fejlfunktioner og defekter i vigtige systemkomponenter (f.eks. belysning og bremser)
  • bilens reaktioner på usædvanlige kørselssituationer (f.eks. aktivering af en airbag, aktivering af stabilitetskontrolsystemer)
  • miljøbetingelser (f.eks. temperatur)

 

Disse data er udelukkende af teknisk type og har til formål at identificere og løse fejl samt optimere bilens funktioner. Bevægelsesprofiler for tilbagelagte ruter kan ikke afledes ud fra dataene.

 

Når du modtager serviceydelser (f.eks. reparationer, vedligeholdelse, garantitjenester, kvalitetssikring), kan disse tekniske oplysninger overføres fra begivenheds- og fejlhukommelsen af medlemmer af servicenetværket (herunder Mazda Motor Corporation og, hvis det er nødvendigt, andre virksomheder, der er knyttet til Mazda-gruppen) ved hjælp af specielle diagnoseanordninger.

 

Når en fejl er blevet afhjulpet, slettes eller overskrives oplysningerne i fejlhukommelsen.

Når du bruger bilen, kan der opstå situationer, hvor disse tekniske data sammen med andre oplysninger (hændelsesrapport, beskadigelser af bilen, vidneudsagn osv.) kunne blive personligt identificerbare eventuelt med en eksperts hjælp.

 

Tilføjelsesfunktioner, der er indgået kontrakt om med kunden, eller som er krævet af lovgivningen, f.eks. det automatiske nødopkaldssystem (eCall), muliggør overførsel af visse bildata fra bilen.

 

Der kan findes flere oplysninger om databeskyttelse på Mazda-webstedet.

Du kan besøge: https://www.mazdamotors.eu/ for at finde dit landespecifikke websted.