Mazda3

Privatlivspolitik

Behandling af personlige data hos Mazda Motor Danmark


Når du bruger vores website, eller på andre måder er i kontakt med os, vil Mazda Motor Danmark behandle personlige data om dig. Nedenfor finder du derfor information om personlige data, som vi samler ind, hvorfor vi gør det og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningene. 

 

Den behandlingsansvarlige for de personlige data, vi behandler, er Mazda Motor Danmark ved daglig leder Nils Nyrup. Kontaktinformation til Mazda Motor Danmark er:

Adresse: Vojensvej 11, 2610 Rødovre

 

E-mail: persondata@mazdaeur.com

Telefon: 43 25 21 00

CVR nr.:  10 11 76 15

 

Har du spørgsmål, om behandlingen af dine personlige data hos os, kan du kontakte os på e-mail eller på telefon nævnt herover.

 

Andre aktører og deres behandlingsansvar


Autoriserede Mazda-forhandlere og autoriserede Mazda-værksteder ("Forhandlere") er selvstændige selskaber. Disse selskaber driver forretning, som indebærer brug af Mazda Motors varemærker, og virksomhederne har licens til at sælge og foretage service på Mazda-køretøjer. Hver forhandler er behandlingsansvarlig for de personlige data om dig, som forhandler behandler i forbindelse med sin virksomhed. Du kan spørge efter fuldstændig information om forhandlerens behandling af personlige data hos den respektive forhandler og i dennes persondataerklæring.

 

Mazda Motor Europa er et selvstændigt selskab, og optræder som databehandler for Mazda Motor Danmark i forskellige sammenhænge, for eksempel ved udvikling og leverance af IT-systemer til Mazda Motor Danmark. I forbindelse med download og brug af My Mazda App er Mazda Motor Europa behandlingsansvarlig for behandlingen af dine personlige data i appen.

 

Mazda Motor Corporation (producent/fabrikant af Mazda-køretøjer) er et selvstændigt selskab, og optræder som databehandler for Mazda Motor Danmark i forskellige sammenhænge, for eksempel ved udvikling og leverance af IT-systemer for Mazda Motor Danmark. I forbindelse med flere behandlinger af personlige data fra sensorer i køretøjet (køretøjsdiagnostiksystemer) er producent/fabrikant Mazda Motor Corporation behandlingsansvarlig. Du kan læse generelt om, hvilke behandlinger som finder sted i et Mazda-køretøj her.

 

Hvilke personlige data samler Mazda Motor Danmark ind?


De personlige data, vi samler ind, kan inddeles i følgende kategorier:

 • Kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Personlig information: fødselsdato, stelnummer, registreringsnummer
 • Identifikationsdata: kundenummer/kunde-id
 • Kundehistorik: data om køretøj (model, købsdato, registreringsdato, registreringsnummer, chassisnummer), kundetilfredshed
 • Salgs- og serviceinformation: servicehistorik (udførende forhandler, dato for service)
 • Markedsføringsinformation: oversigt over modtagne kampagner
  • Kontaktinformation ved B2B: Arbejdsgiver/virksomhed (ofte leverandører eller PR (journalister)), stilling, arbejdstelefonnummer, arbejds-e-mail
  • Cookies: brugeradfærd på vores websites

 

Vi indsamler de nævnte personlige data på følgende måder:

 

 • Du opgiver personlige data direkte til os, for eksempel via et skema på vores website
 • Vi registrerer din adfærd på vores websites via cookies
 • Vi registrerer markedsføringsinformation og eventuel kundesupport vi giver dig
 • Vi modtager kundehistorik samt salgs- og serviceinformation fra forhandlere, Mazda Motor Europa, Mazda Motor Corporation eller andre værksteder som har udført arbejde på dit Mazda-køretøj

 

Formålet med behandlingen af dine personlige data og behandlingsgrundlag

 

Behandling af personlige data kræver et behandlingsgrundlag i  henhold til reglerne for persondata. Herunder finder du information om, hvilke formål vi bruger dine personlige data til, hvilket behandlingsgrundlag som giver os lov til det, og hvilke personlige data vi bruger.

 

A. Opfylde vores forpligtelser i service- og købsaftaler


Når du køber et Mazda-køretøj, eller har dit Mazda-køretøj til service eller reparation hos vores  forhandlere, modtager forhandlerne dine  kontaktoplysninger, personlig information, identifikationsdata, information om køretøjskonfiguration, teknisk køretøjsinformation og salgs- og serviceinformation. Denne information vil blive brugt af forhandleren til at udføre de tjenester, du beder om, og for at give dig information om dit køretøj. Mazda Motor Danmark har tilgang til denne information, så vi kan opfylde vores forpligtelser i service- og købsaftaler.

 

Personlige data

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger

Personlig informastion

Identifikationsdata

 

Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som du er part i, eller for at gennemføre tiltag på din anmodning før en indgåelse af aftale, se GDPR-artikel 6(1)(b).


B.   
Udføre kundesupport


Personlige data

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger

Personlig information

Identifikationsdata

 

Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som du er part i, eller for at gennemføre tiltag på din anmodning før en indgåelse af aftale, se GDPR-artikel 6(1)(b).

 

C. Udføre vores retslige forpligtelser i forbindelse med tilbagekaldskampagner


Personlige data

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger

Personlig information

Identifikationsdata

 

Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retslig forpligtelse, som påhviler os som be-handlingsansvarlige, se GDPR-artikel 6(1)(c).

 

D. Udsende nyhedsbreve og give information om vores virksomhed


Personlige data

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger

Personlig information

 

Behandlingen finder sted baseret på dit frivillige, oplyste og eksplicitte samtykke. Du kan når som helst trække ditt samtykke tilbage, se GDPR-artikel 6(1)(a)

 

E. Komme i kontakt med fremtidige samarbejdspartnere (prospects/leads)


Personlige data

Behandlingsgrundlag

Kontaktinformation ved B2B

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores eller en tredjeparts berettigede interesse, og denne interesse går for ud for dit krav på personlige beskyttelse i det konkrete tilfælde, se GDPR-artikel 6(1)(f).

 

F. Udarbejde statistisk information om brugen af vores websites


Vi anvender cookies på vores websites. Du kan læse mere om vores brug af cookies her: https://www.mazda.dk/cookies/

 

Udlevering af personlige data til andre


Vi udleverer dine personlige data til Forhandlere, hvis du har givet samtykke til det, eller det er nødvendig for at opfylde en aftale med dig. Det kan typisk være, hvis du beder om prøvekørsel via vores website, eller det er nødvendigt i forbindelse med en aftale om at udføre service på dit Mazda-køretøj.

 

Mazda Motor Danmark bruger databehandlere til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personlige data på vores vegne. I disse tilfælde har vi indgået aftaler for at varetage informationssikkerheden i alle led af behandlingen. Vi benytter os af følgende databehandlere per i dag:

 

 • Essens Kommunikation i Danmark. Leverandør af event -og kommunikationstjenester
 • Mazda Motor Europa. Leverandør af IT-systemer og support

 

Al behandling af personlige data, vi foretager, sker inden for EU/EØS-området.

 

1. Opbevaringstid

 

Vi  opbevarer dine personlige data hos os, så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne er blevet samlet ind til. Det betyder for eksempel, at personlige data, som er vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personlige data vi behandler for at oppfylde en aftale med dig slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, som følger af aftaleforholdet, er opfyldt.

 

Som hovedregel opbevarer vi personlige data i disse perioder:

 • For at opfylde vores forpligtelser i service- og købsaftaler opbevarer vi kontaktoplysninger, personlig information og identifikationsdata frem til kundeforholdet er afsluttet. Derefter ændrer vi status på informationen til ikke-aktiv. Mazda Motor Danmark arbejder for tiden med at udarbejde yderligere sletterutiner i vores systemer.

 

 • For at udføre kundesupport opbevarer vi kontaktoplysninger, personlig information og identifikationsdata frem til kundeforholdet er afsluttet. Derefter ændrer vi status på informationen til ikke-aktiv. Mazda Motor Danmark arbejder for tiden med at udarbejde yderligere sletterutiner i vores systemer.

 

 • For at udføre vores retslige forpligtelser i forbindelse med tilbagekaldskampagner opbevarer vi kontaktoplysninger, personlig information og identifikationsdata så længe den retslige forpligtelse giver grundlag for det. Dette er minimum 5 år efter kundeforholdet er afsluttet.

 

 • For at udsende nyhedsbreve og give information om vores virksomhed opbevarer vi kontaktoplysninger og personlig information i 12 måneder efter det tidspunkt, du sidst gav samtykke til markedsføring fra os, eller efter det tidspunkt du sidste gang svarede på en markedsføringsudsendelse fra os.

 

 • For at komme i kontakt med fremtidige samarbejdspartnere (prospects/leads) opbevarer vi kontaktinformation om B2B frem til, at kontaktpersonen selv beder om at blive slettet fra vores systemer. Mazda Motor Danmark arbejder for tiden med at udarbejde yderligere sletterutiner i vores systemer.

 

 • Vi gør opmærksom på, at Mazda-køretøjets VIN og registreringsnummer behandles i vores systemer også efter, at dit kundeforhold er afsluttet. Denne information knytter sig til køretøjet og er nødvendig for identifikation af køretøjet.

 

2. Dine rettigheder når vi behandler personlige data om dig

 

Du har ret til at kræve indsigt, rettelser eller sletning af de personlige data, vi behandler om dig. Du har desuden ret til at kræve begrænset behandling, rette indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet. Du kan læse mere om indholdet i disse rettigheder på Datatilsynets website:  www.datatilsynet.dk.

 

Du skal tage kontakt med os for at gøre brug af dine rettigheder. Det gør du lettest ved at sende os en e-mail som nævnt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.

 

Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller at opgive yderligere information, inden du kan tage dine rettigheder i brug over for os. Det gør vi for at være sikre på, at vi kun giver adgang til dine personlige data til dig - og ikke til nogen som giver sig ud for at være dig.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke for behandling af  personlige data hos os tilbage. Den letteste måde at gøre det på er at kontakte os. For at afmelde dig vores nyhedsbrev kan du følge linket, som er indsat nederst i hvert nyhedsbrev.

 

3. Klager


Dersom du mener at vores behandling af personlige data ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måder bryder persondatalovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finder information om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk .

 

4. Ændringer


Hvis der måtte komme ændringer i vores tjenester eller ændringer i lovgivningen om behandling af personlige data, kan det medføre forandring i informationen, du har fået her.  Hvis vi har dine kontaktoplysninger, vil vi gøre dig opmærksom på disse forandringer. Ellers vil oppdateret information altid være let tilgængelig på vores hjemmeside.